Udskiftning af tagrende og konsoljern

NY 4

Nye konsoljern

Skift til nye tagrender med nye konsoljern

 

Hvis du vil udskifte den gamle tagrenden sammen med de gamle rendejern,
kan du gøre det med Lindab ståltagrender. Nedenfor har vi lavet en kort
beskrivelse af hvordan du kan få nye tagrender uden at skifte helt nyt tag.

NY 1

Start med at save alle de gamle rendejern af - vi an-
befaler at du anvender en profilsav hertil.

NY 2

Monter de nye Lindab konsoljern på stern med den
korrekte montageafstand - se mere i Lindabs montage-
vejledning af ståltagrender. 

NY 3

Klik de nye konsoljern ned og gør klar til at lægge den
nye rende ned i. Sørg for at de er monteret med den
rette vinkel - se montagevejledning for mere 
information.

NY 4

Med Lindab ståltagrender er du sikret en flot og stærk
løsning.