Renovering af eksisterende rendejern

Rev 1

Bevar de gamle rendejern

Anvend dine gamle rendejern med en dækkappe

Ved renovering med eksisterende rendejern, kan du vælge at genanvende de

gamle rendejern uanset om de gamle tagrender er zink eller plast. Vi giver dig
her en kort guide til hvordan du kan udskifte dine tagrender med de gamle
rendejern. 

  

Rev 2     Rev 3 NY

Tag den gamle tagrende ud af de         Skær forkanten ca. 4-5 cm. ned, så 
eksisterende rendejern. Du kan            du får et rendejern uden forkant og  
genanvende de gamle rendejern          der er plads til lægge en rende i.
ved at skære forkanten af.    


Rev 4 NY      Rev 5 NY

Læg Lindab ståltagrenden ned i de       Monter dækkappen fra Lindab på det 
gamle rendejern. Sørg for at tag-         gamle rendejern, og lås tagrenden fast
renden kommer ind under "studsen"     ved at bukke de lange "ben" rundt og 
og gøres fast.                                    ned i tagrenden.